Kiinteistöjen sisäilmastokartoitukset Rantasalmen kunnan alueella

Kävimme projektiryhmämme kanssa suorittamassa sisäilmastomittauksia Rantasalmen kunnantalolla ja terveyskeskuksessa. Maanantaipäivä lähti käyntiin klo 8, kun lähdimme ajamaan kohti Rantasalmen kunnantaloa. Kunnantalolle saavuttuamme laitoimme mittalaitteet kuntoon ja lähdimme suorittamaan mittauksia ennalta päätetyissä kohteissa. Sisäilmastokyselyn perusteella päätimme projektiryhmämme kanssa keskittyä ilmavirtojen, lämpötilojen, kosteuden ja hiilidioksidipitoisuuksien mittaamiseen. Mittauksia hieman hankaloittivat poissa olleet työntekijät, joten kaikista tarvittavista huoneista emme saaneet mitattua todenmukaisia tuloksia. Mittausdataa saimme kuitenkin melko kattavasti, joten mittauspäivä onnistui muuten todella hyvin. Klo 15 mennessä saimme kaikki vaadittavat mittaukset suoritettua, joten pakkasimme laitteet kasaan ja lähdimme ajamaan takaisin kohti Mikkeliä.

Tiistaipäivänä suoritimme mittauksia toisessa kohteessamme, Rantasalmen terveyskeskuksessa. Mittaukset lähtivät paremmin käyntiin, koska maanantaina olivat jo mittalaitteet tulleet tutuiksi. Tällä kertaa mittauksia hieman hankaloittivat asiakkaiden vastaanottohuoneet, joten mittauksien suorittamista jouduimme aina välillä odottelemaan. Muutoin ei mittauksissa tullut vastaan vastoinkäymisiä ja pysyimme aikataulussa hyvin. Tälläkin kertaa saimme suoritettua vaadittavat työt klo 15 mennessä, joten pääsimme hyvissä ajoin lähtemään takaisin Mikkeliin.

Mittalaitteena käytimme TSI AirFlow 465P –mittaria. Siihen liitettävällä lisäosalla IAQ Probe 980 saimme mitattua lämpötilan, suhteellisen kosteuden ja hiilidioksidipitoisuuden. TSI-955 –siipipyöräanemometrin avulla mittasimme ilmavirrat sellaisista venttiileistä, joihin anemometrin mittaustorvi sopi. Muista venttiileistä mitattiin paine-erot paineyhteiden kautta. Tuloksia käsiteltäessä paine-erot muutettiin kaavojen avulla ilmavirroiksi (l/s). Mittausdata tallennettiin mittalaitteen muistiin, josta tiedot purettiin tietokoneelle Exceliin jatkokäsittelyä varten.

 

Mainokset

Kerrostaloasuntojen sisäilmastomittaukset

Miksi mitattiin?
Saimme tehtävänannoksi mitata Mikkelissä sijaitsevan kerrostaloyhtiön sisäilmasto-olosuhteet.

Mitä mitattiin?
Jaoimme kerrostalon asukkaille kyselyn jossa kysyimme asukkaiden tuntemuksia asuntojen sisäilmastosta. Kyselyistä selvisi minkälaisia ongelmia asukkaat tuntevat ja tämän perusteella saimme valittua mittauskohteet, sekä tiedon minkälaisia mittauksia kohteissa tuli tehdä. Kyselyiden perusteella mittasimme asunnoista lämpötiloja, suhteellisia kosteuksia, sekä poistoilmamääriä.
mittaus1
Dataloggeria käytimme lämpötilojen ja suhteellisten kosteuksien mittaukseen
Mitä opimme?
Olimme tutustuneet käyttämiimme mittalaitteiseen aiemmin koulussa käydyllä kurssilla, mutta nyt pääsimme käyttämään mittalaitteita ”aidossa” tilanteessa. Tärkein oppimamme asia oli siis mittalaitteiden käyttö todellisessa tilanteessa.

Mittauksista suoriutuminen ja tuntemuksia
Suoriuduimme mittauksista hyvin emmekä kohdanneet mittareiden käytössä minkäänlaisia ongelmia.
Positiivisinta oli miten hyvin ihmiset ottivat meidät vastaan koteihinsa suorittamaan mittauksia, sekä osoittivat kiinnostusta mittaustuloksia kohtaan.

mittari

Metsäalan polkuopiskelijan päivä

Tämän päivän olin opiskelemassa metsätalouden monimuoto-opiskelijoiden matkassa ja päivän teemana oli luonnonhoito talousmetsissä sekä aiheeseen vahvasti liittyvä vesiensuojelu. Päivämme alkoi kokoontumisella Mikkelin kampukselle, josta lähdimme luonnonhoidon opettajamme Johanna Jalkasen johdolla ajelemaan kahden koulun auton voimin kohti Juvaa. Osa porukasta saapui omilla autoillaan Juvan ABC:lle, josta nappasimme heidät kyytiin, samoin kuin paikalle saapuneen Mikkelin metsäkeskuksen luonnonhoidon neuvojan Riikka Salomaan. Hän oli meidän mukana myös koko päivän.

päivimetsä

Juvalla tutustuimme Vehmaan kartanon todella upeaan vanhaan kangasmetsään, jossa puheenaiheinamme oli lähinnä lahopuusto, sekä vanhojen metsien suojelu ja näihin liittyvät erilaiset rahoitus mahdollisuudet, sekä korvauskäytännöt mm. Metso-kohteilla (kuten tämäkin kohde oli) ja luonnonsuojelualueilla.

päivimetsä1Alueella oli myös hieno Myllyjoki, jonka vanhaa myllyä kävimme samalla matkalla ihastelemassa.

Seuraava kohteemme oli lyhyen matkan päässä oleva vesiensuojelualue, jonne oli kunnostettu vanha ojitusalue luonnonhoitohankkeena. Alueelle oli rakennettu tulvitusalue, yksi täydennysoja, virtaamansäätöpato (putkipato), sekä yksi vanha oja oli tukittu. Siellä saimme kuulla mielenkiintoista asiaa vesiensuojeluun liittyen, mikä oli erittäin hyvä, koska meillä on juuri loppunut myös suometsien hoito -kurssi, jossa nämä vesistölliset asiat olivat myös suuressa osassa. Nyt saimme myös siihenkin hieman lisää konkreettista käytännön asiaa.

päivimetsä6Näiden kohteiden jälkeen oli jo niin paljon uutta opittuna, että vatsa vaati jo ruokaa ja aivot hetken hengähdystaukoa… Siispä suuntasimme seuraavaksi syömään. Osa kävi nauttimassa Vehmaan kartanon TeaHousessa, toiset tyytyivät Apsin lounaaseen. Lounastauko oli onneksi tarpeeksi pitkä, joten jokainen kerkesi varmasti syödä ja mietiskellä jo opittua ja keskustella niistä luokkatovereiden kanssa.

Lounaan jälkeen ehdimme käymään vielä yhden kohteen katsastamassa hieman lähempänä Mikkeliä. Se oli erään talousmetsän ”keskellä” oleva noro, sekä sen välitön lähiympäristö. Kohde kuuluu metsäluonnon tärkeisiin elinympäristöihin eli on ns. ”Mete-kohde”. Paikka oli todella mieleenpainuva kasvillisuutensa sekä ympäristönsä vuoksi. Täällä saimme oppia eri luonnonhoitohankkeista sekä ympäristötuesta ja sen korvaavuudesta eri kohteilla.

päivimetsä8Sitten päivä olikin jo pulkassa ja oli kotiinlähdön aika. Eli ei, kun nokka kohti Mikkeliä taas. Oli hienoa, että meillä oli koko päivän alan ammattilainen seurana ja opettajana oman opettajan lisäksi.

Teksti ja kuvat Päivi Korhonen (viimeisessä kuvassa).

Kevään 2016 polkuopintoihin ilmoittautuminen alkaa 30.11.2015 klo 9. Katso lisää täältä.

Matkailun polkuopintoja

Opiskelen toista vuotta Mikkelin Ammattikorkeakoulun avoimessa amk:ssa restonomiksi, matkailun koulutusohjelmassa. Tällä hetkellä opiskelemme mm. ammattienglantia, suomen matkailutarjontaa, benchmarkkausta sekä matkailun tutkimusta. Tämän hetkiset opinnot valmistavat opinnäytetyöhön, sekä työelämään. Teemme mm. kyselytutkimuksia, osallistumme erilaisten tapahtumien suunnitteluun ja järjestämiseen, perehdymme Suomessa toimiviin matkailukohteisiin sekä muotoilemme uusia palvelutuotteita.

marle_blogiteksti.2jpg

Polkuopiskelijana opiskelen muiden opiskelijoiden mukana, mutta vapaammassa tahdissa. Voin suorittaa opintoja enemmän tai vähemmän, sekä muilta aloilta. Polkuopiskelu vaatii oma-aloitteisuutta, tulee itse tietää missä mennään. Ohjausta saa aina pyydettäessä, on hyvä kuitenkin muistaa ettei kukaan tule enää korkeammalla opintoasteella nykimään hihasta jos olet unohtanut palauttaa tehtäväsi –ne on muistettava ihan itse. Hyvä itsetuntemus auttaa opintojen edetessä ja aikataulussa pysymisessä. Opintoja suoritettaessa tehdään paljon yhteistyötä eri yritysten kanssa, jolloin opiskelu on vastuullisempaa ja käytännönläheisempää.

Marle_blogiteksti

Suorittaessa opintoja pyritään esittämään ammatillisen ymmärryksen kehittymistä sekä kykyä soveltaa oppimaansa. Perinteiset tenttimuotoiset kokeet ovat jääneet vähemmälle, joka mahdollistaa omasta mielestäni miellyttävämmän opiskelutavan. Kirjallisia tehtäviä on paljon, mutta ulosanti kehittyy koko ajan niitä tehtäessä. Ensimmäisen vuoden jälkeen pääsee jyvälle siitä, minkälaista tekstiä tulisi tuottaa. Toisena vuonna se on jo helpompaa ja kenties opinnäytetyötä aloittaessa hikikarpalot eivät enää syki ohimolla. Mikäli tietotekninen osaaminen tuntuu hankalalle, on siihen tarjolla tehovalmennusta. Jokainen oppii varmasti, eikä opiskelu jää tekstinkäsittelystä kiinni.

Suosittelen polkuopintoja kaikille niitä harkitseville, opiskelu on joustavaa ja jokainen voi tehdä siitä itselleen sopivaa. Polkuopiskelu antaa myös mahdollisuuden ammattikorkeakoulutukseen, mikäli sinulla ei ole keskiasteen koulutusta. Avoimin mielin mukaan, opiskelu on mielenkiintoista!

-2.vuoden avoimen amk:n opiskelija

Talotekniikan projektitoimisto: Lämpökamera mittaukset ja Patteriverkoston perussäätö

 

Projektimme toimeksiantaja on REIM Mikkeli Oy ja teemme Tuppuralaan Ritvalanrinteen rivitalo kiinteistöihin patteriverkoston perussäädön ja ikkunoiden ja ovien tiiveyden kartoituksen. Ritvalanrinteellä on viidessä eri rivitalossa 24 asuinhuoneistoa, jotka sisältävät yksi- ja kaksikerroksisia asuntoja. Ohessa mittaamme poistoilmavirrat niistä asunnoista, joissa on koneellinen poisto (E- ja F-rakennus). Patterit, ikkunat ja ovet kuvaamme lämpökameralla, sekä poistoilmavirrat mittaamme ilmavirtamittarilla. Mittausten aikana suoritamme myös lämpötilamittauksen. Tällä hetkellä olemme siinä vaiheessa projektia, että olemme suorittaneet tyytyväisyyskyselyn ja niiden pohjalta kävimme mittaamassa 16:sta asunnossa. Mittaustuloksia analysoidaan ja teemme loppuraporttia tuloksien pohjalta.

Mittaukset sujuivat hyvin mutta meidän kohdalla ongelmia ilmeni silloin kun akut eivät riittäneet mittalaitteissa ja jouduimme hakemaan koululta lisää akkuja. Asunnoissakaan ei välttämättä ole helppoa mitata ja joissakin asunnoissa vaatehuoneet oli laitettu täyteen tavaraa, jolloin poistoilmavirtoja oli hankala mitata. Emme tietenkään alkaneet tyhjentämään täyttä vaatehuonetta rajallisen ajan vuoksi.

Mittausten alussa ensimmäisissä asunnoissa oli tietenkin pientä säätöä laitteiden kanssa, koska emme ole aiemmin toteuttaneet samanlaisia mittauksia. Vaikka kävimme harjoittelemassa laitteiden käyttöä ennen mittauksia, ei käytännössä mittausten aloitus sujunut niin helposti. Kuitenkin muutaman asunnon jälkeen mittausten suorittaminen sujui todella nopeasti, koska laitteiden käyttö helpottui ja asunnoissa osasimme tehdä juuri sitä mitä pitikin. Aikaa ei mennyt miettimiseen.

Asunnoissa mittaaminen oli kuitenkin sinänsä helppoa, koska poistoilmaventtiilit olivat rakennus kohtaisesti samoissa paikoissa. Ikkunoista, ovista ja pattereista lämpökamera kuvia oli helppo ottaa. Lämpökamera kuvista sai helposti selvää ja niistä ilmeni heti, että vetääkö esimerkiksi oven raosta kylmää ilmaa sisälle. Toisaalta Lämpökamera kuvissa vetoisuus olisi näkynyt vielä paremmin, jos ulkolämpötila olisi ollut matalammalla. Loppujen lopuksi lämpökamerakuvista ja muista mittauksista saatiin hyviä tuloksia.

reim

Lämpökamera kuva tuuletusikkunasta

reim2

Työskentelyä puupolilla

Tuleva markkinointitradenomi työharjoittelussa Xinnossa

Olen Essi, neljännen vuoden liiketalouden opiskelija ja viittä vaille valmis markkinointitradenomi. Niin ja tällä hetkellä teen työharjoittelua Mikkelin ammattikorkeakoulussa nimikkeellä Xinno-harjoittelija.

Vaikka harjoittelua on takana jo kaksi kuukautta, on se edelleen hieman vaikea sisäistää olevansa töissä omalla koulullaan. Vieläkin aika ajoin illalla lipsahtaa suusta, että menen huomenna kouluun siihen ja siihen aikaan, vaikka töihinhän sitä ollaan menossa!

Xinno-harjoittelija

Juuri sellainen harjoittelupaikka, jota toivoinkin!

Nämä kaksi kuukautta ovat olleet mieluisia. Harjoittelupaikka on ollut juuri sellainen kuin mitä toivoinkin. Olen saanut tehdä paljon erilaisia asioita viestintään, markkinointiin ja tapahtuman järjestämiseen liittyen. Työn teko ei todellakaan ole ollut pelkkää työhuoneessa istumista ja koneella olemista, vaan työ on ollut vaihtelevaa ja olen päässyt paljon mukaan erilaisiin tapahtumiin ja projekteihin. Tosin työhuoneessa istumisestakaan en voi valittaa, koska minulla on ollut oma iso työhuone Xinnossa kaikkine tarvittavine välineineen.

Työpaikkana Xinno on ollut viihtyisä. Olen opiskelijana sitä vuosikurssia, joka oli paljon mukana Xinnon ideointiprosessissa pari vuotta sitten. Muistan, että useammallakin kurssilla ideoimme sitä, millainen kyseisestä tilasta pitäisi opiskelijoiden mielestä tulla. Nyt onkin ollut ilo huomata, että toiveita on kuunneltu. Tilat ovat todella hyvät ja käytännölliset. Ne ovat löytäneet käyttäjänsä.

Välillä on vaikea muistaa olevansa työntekijä

Työharjoittelu on sujunut mielestäni hyvin ja olen viihtynyt töissä. Työilmapiiri on ollut erinomainen, apua ja tukea saa, mutta myös luottamusta on annettu alusta asti. Olenkin päässyt tekemään hommia hyvin itsenäisesti. Vaikka onkin välillä vaikea muistaa olevansa harjoittelija ja työntekijä eikä opiskelija, ei minusta koskaan tuntunut vaikealta mennä esimerkiksi työntekijöiden taukotiloihin. Kaikki ottivat harjoittelijan hyvin vastaan!

Koska koulu oli tuttu minulle jo ennestään, oli harjoittelijana oleminen ja etenkin harjoittelun aloittaminen suhteellisen helppoa. Tiesin paikat entuudestaan ja olin jo tottunut koulun tavoille.

Kuitenkin, vaikka Mamk olikin ennalta tuttu, oli jännä huomata, miten paljon on sellaisia asioita ja eritoten ihmisten työpanoksia, joita ei opiskelijana edes huomaa. Ja samalla olen myös tutustunut paremmin moneen työntekijään, jotka aikaisemmin kouluaikoina olivat vain tuntemattomia vastaan tulijoita käytävillä. Kaiken kaikkiaan olen iloinen siitä, että sain tulla työharjoitteluun tänne!

Talotekniikan projektitoimisto: Patteriverkoston perussäädön tarpeellisuuden kartoitus

Projektiryhmä Reim Group

Projektiryhmäämme kuuluvat projektipäällikkö Sami sekä projektiasiantuntijat Eetu ja Olli. Projektimme toimeksiantajana toimii isännöintipalveluja tarjoava Reim Group. Saimme Reim Group:lta tehtäväksi selvittää Rantakylässä sijaitsevan asunto-osakeyhtiön patteriverkoston perussäädön tarpeellisuutta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tutkimme huoneistojen pattereiden lämpötilat lämpökameraa avuksi käyttäen. Lämpökameran avulla näemme virtaako patterissa vesi ja kuinka paljon lämpöä patteri luovuttaa huoneistoon. Kiinteistä on rakennettu 1970-luvulla, joten luultavasti osa pattereista tuottaa liikaa lämpöä ja osa liian vähän. Oikein toimivien pattereiden tulisi jokaisessa asuinkerroksessa pitää huoneistoissa yllä noin 21 ℃ lämpötilaa.


Mittaukset suoritettiin maanantaina 2.11.2015. Mittauspäivänä keli oli aurinkoinen ja lämpötila oli noin +8 ℃.
Sami ja Eetu suorittivat mittaukset kahdestaan, sillä olimme sopineet jo aikaisemmin, että emme kaikki kolme lähde asuntoihin. Mittauksissa ei ollut tekemistä kun kahdelle henkilölle, joten olisi ollut aivan turhaa lähteä kolmestaan asuntoihin.

Eetu
Mittaukset käynnissä. Mittalaitteena toimii Fluke Ti20 – lämpökamera.

Kaiken kaikkiaan projektin tekeminen on ollut mukavaa puuhaa ja ennen kaikkea vaihtelua tavalliseen opiskeluun. Olemme oppineet paljon uusia asioita liittyen projektien toimintaan ja niiden toteutukseen. Nämä taidot ovat varmasti hyödyllisiä jokaiselle työelämässä. Parasta projektitoimistossa on tähän asti ollut ryhmässä työskentely ja ”vapaa” työaika. On mukavaa, kun ei ole tiukkaa aikataulua, jonka mukaan tulisi edetä ja työskennellä vaan jokainen ryhmä voi tehdä töitä omaan tahtiin.

Projektitoimistoa on nyt viisi viikkoa jäljellä ja kaikki näyttää hyvältä, joten eiköhän tästäkin hommasta selvitä kunnialla loppuun asti. Niin ja sen jälkeen lähdemme koko ryhmä ravintola Talliin syömään Leon kanssa ja nollaamaan projektitoimiston oikein kunnolla!